Loading Background
Mabini
LET'S GO
MGA BOBOTO
TEKA, LODS.
LOADING LANG.
OTW NA, LAPIT NA
0%

FAQs

Q: Kailan ang deadline ng voter’s registration?
A: Extended voter's registration period is from Oct 11-30; Monday-Friday, no SAturdays except for the last day (October 30) 8AM-5PM.
Q: Aling malls ang may satellite voter’s registration sites?
A: Para makita ang updated at complete list ng in-mall registration sites, click below:
Q: Bakit kailangan kong magparehistro para bumoto?
A: Ang pagboto ay isang karapatan na pinaglaban ng ating mga bayani. Tungkulin nating gampanan ito para hindi masayang ang kanilang sakripisyo.

Ilan ang namatay para dito tulad nina Jose Rizal at Andres Bonifacio. Kasama nila sina Apolinario Mabini at Melchora Aquino na lumaban para makamit ang ating kalayaan. Dahil dito, malaya tayong bumoboto at naghahalal ng sarili nating mga pinuno.

Si Aurora Quezon naman ay isa sa unang lumaban para sa karapatan ng kababaihan na bumoto sa halalan.

Q: Saan ako magpaparehistro?
A: Gamitin lamang ang map dito sa website para malaman kung saan ang inyong COMELEC OEO o satellite voter’s registration site base sa inyong kasalukuyang tirahan.
Q: Ano ang requirements ng voter’s registration?
A: Punan ang application form at health declaration form na matatagpuan sa iRehistro, COMELEC website, o OEO. Magdala rin ng isang (1) valid ID tulad ng:
 • Work ID
 • Postal ID
 • PWD Discount ID
 • School ID
 • Senior Citizen's ID
 • Driver's License
 • NBI Clearance
 • Passport
 • SSS/GSIS ID
 • IBP ID
 • PRC License
 • NCIP Certificate of Confirmation
Siguraduhing may pangalan, lagda, larawan, at kasalukuyang tirahan.
Q: Saan ko sisimulan ang online voter’s registration ko?
A: Tumungo lamang sa iRehistro para simulan ang inyong online voter’s registration application. Tandaan na kailangan mo pa rin tumungo sa pisikal na COMELEC OEO ninyo para matapos ang application ninyo.
Q: Ano ang COVID-19 health protocols sa COMELEC OEO o satellite voter’s registration site?
A: Bago lumabas ng bahay, siguraduhing may suot na face shield at face mask. Magdala rin ng alcohol kasama ng inyong printed at accomplished form at health declaration form mula iRehistro.

Hindi maaaring tanggalin ang face mask at face shield. Magsanitize rin ng kamay bago at pagkatapos humawak ng kung anu-ano. Sumunod sa physical distancing protocol na 6 feet apart.

Q: Lumipat na ako ng tirahan mula ng huli akong bumoto, paano magpalipat ng rehistro sa bago kong address?
A: Dalhin mo lang ang sumusunod sa iyong Office of the Election Officer (OEO):
 • Filled up Health Declaration Form
  i-download dito
 • Tatlong kopya ng CEF-1 form
  makukuha dito
 • Original at photocopy ng isa (1) o higit pang valid IDs na may pangalan, pirma, at valid address.
Siguraduhing naka-tick ang oval na nagsasabing APPLICATION FOR TRANSFER OF REGISTRATION RECORD sa iyong CEF-1 form.
Q: Paano magpa-reactivate ng rehistro para bumoto?
A: Dalhin mo lang ang sumusunod sa iyong Office of the Election Officer (OEO):
 • Filled up Health Declaration Form
  i-download dito
 • Tatlong kopya ng CEF-1 form
  makukuha dito
 • Original at photocopy ng isa (1) o higit pang valid IDs na may pangalan, pirma, at valid address.
Siguraduhing naka-tick ang oval na nagsasabing APPLICATION FOR REACTIVATION OF REGISTRATION RECORD sa iyong CEF-1 form.
Q: Matagal na akong hindi nakakaboto at lumipat na din ako ng tirahan, paano ko mairereactivate at transfer ang aking rehistro para bumoto?
A: Dalhin mo lang ang sumusunod sa iyong Office of the Election Officer (OEO):
 • Filled up Health Declaration Form
  i-download dito
 • Tatlong kopya ng CEF-1 form
  makukuha dito
 • Original at photocopy ng isa (1) o higit pang valid IDs na may pangalan, pirma, at valid address.
Siguraduhing parehong naka-tick ang mga oval na nagsasabing APPLICATION FOR REACTIVATION OF REGISTRATION RECORD at APPLICATION FOR TRANSFER OF REGISTRATION RECORD sa iyong CEF-1 form.
Q: Nagpalit ako ng apelyido matapos ikasal, o may maling impormasyon sa aking voter’s registration, paano ko mapapabago ito?
A: Dalhin mo lang ang sumusunod sa iyong Office of the Election Officer (OEO):
 • Filled up Health Declaration Form
  i-download dito
 • Tatlong kopya ng CEF-1 form
  makukuha dito
 • Original at photocopy ng isa (1) o higit pang valid IDs na may pangalan, pirma, at valid address.
Siguraduhing naka-tick ang oval na nagsasabing APPLICATION FOR CHANGE OF NAME DUE TO MARRIAGE OR COURT ORDER / CORRECTION OF ENTRIES IN THE VOTER'S REGISTRATION RECORD sa iyong CEF-1 form.
Q: Paano magpapa-ayos ng maling spelling ng pangalan sa voter’s registration?
A: Dalhin mo lang ang sumusunod sa iyong Office of the Election Officer (OEO):
 • Filled up Health Declaration Form
  i-download dito
 • Tatlong kopya ng CEF-1 form
  makukuha dito
 • Original at photocopy ng isa (1) o higit pang valid IDs na may pangalan, pirma, at valid address.
Siguraduhing naka-tick ang oval na nagsasabing APPLICATION FOR CHANGE OF NAME DUE TO MARRIAGE OR COURT ORDER / CORRECTION OF ENTRIES IN THE VOTER'S REGISTRATION RECORD sa iyong CEF-1 form.
Q: Paano kumuha ng Voter’s ID?
A: Sinuspinde na ang pag-piprint ng mga bagong voter’s ID mula 2012.
Kung ikaw ay nagparehistro BEFORE 2012, maari mong makuha ang iyong Voter’s ID sa Office of the Election Officer (OEO) kung saan ka nagparehistro.
Kung ikaw ay nagparehistro MULA 2012 HANGGANG KASALUKUYAN, hindi ka na mabibigyan ng Voter’s ID ngunit maari kang kumuha ng Voter's Certification bilang katunayan na ikaw ay rehistradong botante.
Q: Paano kumuha ng Voter’s Certification?
A: Maari mo itong i-request mula sa Office of the Election Officer (OEO) kung saan ka rehistrado o sa COMELEC Main Office sa Intramuros, Manila.
Magdala lamang ng 1 valid ID at P75.00 payment (libre para sa senior citizen at PWD)
Maari din itong i-claim ng authorized representative ng botante. Magdala lamang ng (1) authorization letter, (2) original at photocopy ng 1 valid ID ng botante, at (3) original at photocopy ng 1 valid ID ng authorized representative.
Q: Paano ko malalaman ang aking registration status?
A: Maari kang tumawag sa aming Information Technology Department (ITD) at tel. no. 8527-9365 or 8526-7769. O mag-inquire sa Office of the Election Officer (OEO) kung saan ka nagparehistro.
Q: Katatapos ko lang magsubmit ng application, maari na ba ako kumuha ng Voter’s Certification?
A: Bawat application ay dumadaan sa Election Registration Board (ERB) hearing para sa approval o disapproval. Nagaganap ito bawat quarter ng taon. Maari ka lamang makakuha ng Voter’s Certification kapag approved na ang iyong application.
Google Cloud
Share